Sigorta Hakkında Bilmedikleriniz


Sigorta, öncelikle hukuksal bir kurumdur. İki taraf arasında yapılan, karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenleyen özel bir sigorta sözleşmesine dayanır. Sigorta sözleşmesinin tarafları, sigortacı ve sigortalıdır.

Sigortacı, sigortalanmak isteyen kişi ve kuruluşlara, sigorta sözleşmesi gereğince belirli bir prim karşılığında güvence veren ve tehlikenin gerçekleşmesi hâlinde tazminat ödemeyi taahhüt eden şirkettir (ya da şirketlerdir). Gerçek kişiler sigortacı olamaz. Bir diğer ifade ile sigortacı, belirli bir bedel (prim) karşılığında sigortalının rizikosunu üzerine alan, buna karşılık güvence satan profesyonel riziko taşıyıcısı tüzel kişidir. Sigorta şirketi, sigortalılar adına riziko yönetimi görevini üstlenen taraftır. Sigorta sözleşmesi, sigortalıdan sigortacıya rizikoyu değil, olası rizikonun karşılığını aktarır. Sigorta şirketi rizikoyu üstlenmez; sadece rizikoyu paylaşır.Blog
Lütfen Bekleyin...
whatsapp
whatsapp